Udsigt over Qumran-ruinen og Det Døde Hav fra klipperne vest for bebyggelsen

Grundbog om Dødehavsrullerne, red. Bodil Ejrnæs, Anis 2009De hen ved 100.000 stumper pergament og papyrus, som blev fundet i huler i omegnen af Qumran-ruinen ved Det Døde Hav i 1940’erne og 50’erne er efterhånden blevet sorteret og samlet til godt og vel 930 manuskripter. Forskerne finpudser imidlertid stadig på sorteringen og forståelsen af fragmenterne, tekster bliver til tider udgivet igen i forbedrede versioner, og der kommer af og til nye danske oversættelser til. Derfor er det oplagt at supplere den nye grundbog Dødehavsrullerne: Indhold, historie, betydning, (red. Bodil Ejrnæs) Anis 2009, med en løbende opdateret database over teksterne. Det er hensigten med denne side.

De ikke-bibelske tekster er sorteret efter forskningens løbenumre: 11Q13 betyder fx "Tekst nr. 13 fra hule nr. 11 i Qumran". De bibelske tekster er samlet under ét, og sorteret i samme rækkefølge som i en almindelig dansk Bibel. Der kan søges i listerne ved at taste ctrl+F.

Dansk oversættelse Dødehavsrullerne, red. Bodil Ejrnæs, Anis 2003Foruden den omfattende danske oversættelse, B. Ejrnæs m.fl. (red.), Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne, 2. rev. udg., Anis 2003, rummer listen henvisninger til den tidligere oversættelse, E. Nielsen & B. Otzen, Dødehavsteksterne: Skrifter fra den jødiske menighed i Qumran, Gad 1959, enkeltstående oversættelser i artikler og bogudgivelser, samt oversættelser af beslægtet materiale som E. Hammershaimb m.fl. (red.), De gammel­testamentlige pseudepigrafer, 2. udg., Det Danske Bibelselskab 2001.

Oversættelser af kortere uddrag i lærebøger o.l. er anført, hvor der ikke findes en samlet dansk oversættelse af den pågældende tekst, men ellers ikke.

Navnene på tekster, som er oversat til dansk eller behandlet i lærebogen fra 2009, er skrevet med fed. Øvrige tekster er ind til videre lidt inkonsekvent anført enten med engelsk betegnelse eller en oversættelse eller forklaring.